LỊCH KHỞI HÀNH TOUR

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR THÁI LAN TẾT 2019

Khởi hành Giờ bay Thời gian Giá trọn gói Hãng bay
TẾT ÂM LỊCH
31/1 - 4/2 (26 Tết) 09:50 - 18:30 5N4Đ 6.290.000 Nok Air
5/2 - 9/2 (Mùng 1 Tết) 20:45 - 07:35 5N4Đ 8.990.000 Nok Air
6/2 – 10/2 (Mùng 2 Tết) 20:45 – 07:35 5N4Đ 9.690.000 Nok Air
7/2 – 11/2 (Mùng 3 Tết) 21:35 – 19:25 5N4Đ 10.590.000 Asia Air
8/2 – 12/2 (Mùng 4 Tết) 09:50 – 18:30 5N4Đ 9.990.000 Nok Air
9/2 – 13/2(Mùng 5 Tết) 09:50 – 18:30 5N4Đ 9.890.000 Nok Air
16/2 – 20/2 (12 Tết) 09:50 – 18:30 5N4Đ 6.290.000 Nok Air

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA

Khởi hành Giờ bay Thời gian Giá Trọn gói Hãng bay
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 1
9/1 - 13/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.490.000 Nok Air
12/1 - 16/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.490.000 Nok Air
17/1 - 21/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.490.000 Nok Air
19/1 - 23/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.490.000 Nok Air
24/1 - 28/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
26/1 - 30/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
31/1 - 4/2 (26 Tết) 09:50 - 18:30 5N4Đ 6.590.000 Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 2
5/2 - 9/2 (Mùng 1 Tết AL) 20:45 - 07:35 5N4Đ 8.990.000 Nok Air
6/2 - 10/2 (Mùng 2 Tết AL) 20:45 - 07:35 5N4Đ 9.690.000 Nok Air
6/2 - 10/2 (Mùng 2 Tết AL) 21:35 - 15:50 5N4Đ 10.590.000 Asia Air
7/2 - 11/2 (Mùng 3 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 9.990.000 Nok Air
7/2 - 11/2 (Mùng 3 Tết AL) 21:35 - 19:25 5N4Đ 10.590.000 Asia Air
8/2 - 12/2 (Mùng 4 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 9.990.000 Nok Air
9/2 - 13/2 (Mùng 5 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 9.890.000 Nok Air
10/2 - 14/2 (Mùng 6 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 7.490.000 Nok Air
14/2 - 18/2 (Mùng 10 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 6.290.000 Nok Air
16/2 - 20/2 (12 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 6.290.000 Nok Air
21/2 - 25/2 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
23/2 - 27/2 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
28/2 - 4/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 3
2/3 - 6/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
7/3 -11/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
9/3 -13/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
13/3 -17/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
14/3 - 18/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
21/3 - 25 /3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
23/3 - 27/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air