LỊCH KHỞI HÀNH TOUR

Khởi hành Giờ bay Thời gian Giá Trọn gói Hãng bay
LỊCH KHỞI HÀNH NĂM 2018
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 10 (Giảm 200.000 cho khách hàng nữ đăng ký tour khởi hành ngày 19/10)
19/10 - 23/10 15:50 - 13:50 5N4Đ 5.490.000 Asia Air
20/10 - 24/10 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.490.000 Nok Air
24/10 - 28/10 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.490.000 Nok Air
26/10 - 30/10 15:50 - 13h50 5N4Đ 5.490.000 Asia Air
27/10 - 31/10 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.490.000 Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 11
3/11 - 7/11 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
10/11 - 14/11 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
14/11 - 18/11 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
17/11 - 21/11 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
24/11 - 28/11 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
28/11 - 2/12 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
29/11 - 3/12 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 12
1/12 - 5/12 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
6/12 - 10/12 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
8/12 - 12/12 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
13/12 - 17/12 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
15/12 - 19/12 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
20/12 - 24/12 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
22/12 - 26/12 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
27/12 - 31/12 (Tết Dương Lịch) 09:50 - 18:30 5N4Đ 6.500.000 Nok Air
28/12 - 1/1 (Tết Dương Lịch) 18:00 - 15:50 5N4Đ 6.500.000 Asia Air
LỊCH KHỞI HÀNH NĂM 2019
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 1
9/1 - 13/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
12/1 - 16/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
17/1 - 21/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
19/1 - 23/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
24/1 - 28/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
26/1 - 30/1 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
31/1 - 4/2 (26 Tết) 09:50 - 18:30 5N4Đ 6.590.000 Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 2
5/2 - 9/2 (Mùng 1 Tết AL) 20:45 - 22:25 5N4Đ 8.990.000 Nok Air
6/2 - 10/2 (Mùng 2 Tết AL) 20:45 - 22:25 5N4Đ 9.690.000 Nok Air
6/2 - 10/2 (Mùng 2 Tết AL) 21:35 - 15:50 5N4Đ 10.590.000 Asia Air
7/2 - 11/2 (Mùng 3 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 9.990.000 Nok Air
7/2 - 11/2 (Mùng 3 Tết AL) 21:35 - 19:25 5N4Đ 10.590.000 Asia Air
8/2 - 12/2 (Mùng 4 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 9.990.000 Nok Air
9/2 - 13/2 (Mùng 5 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 9.890.000 Nok Air
10/2 - 14/2 (Mùng 6 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 7.490.000 Nok Air
14/2 - 18/2 (Mùng 10 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 6.290.000 Nok Air
16/2 - 20/2 (12 Tết AL) 09:50 - 18:30 5N4Đ 6.290.000 Nok Air
21/2 - 25/2 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
23/2 - 27/2 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
28/2 - 4/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 3
2/3 - 6/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
7/3 -11/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
9/3 -13/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
13/3 -17/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
14/3 - 18/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
21/3 - 25 /3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air
23/3 - 27/3 09:50 - 18:30 5N4Đ 5.750.000 Nok Air

TIN TỨC DU LỊCH THÁI LAN